Gelir feragatnamesi

Sayfalarımızda ve sunumlarımızda sunulan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Sunduğumuz bilgiler finansal tavsiye, yatırım tavsiyesi, alım satım tavsiyesi veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Bizler avukat, muhasebeci veya mali müşavir değiliz. Bilgilerimiz genel niteliktedir ve kullanıcıya, okuyucuya veya başka herhangi birine özel olarak uyarlanmamıştır.

Bağımsız durum tespiti yapmadan ve profesyonel bir broker veya mali danışmana danışmadan sunduğumuz bilgilere dayanarak mali, yatırım, iş veya diğer nitelikte herhangi bir karar vermemelisiniz.

Her işte olduğu gibi, sonuçlarınız değişkenlik gösterebilir ve bireysel kapasitenize, iş deneyiminize, uzmanlığınıza ve kendi isteğinize bağlı olabilir. Elde edeceğiniz başarının hiçbir garantisi yoktur. Kullanılan materyal ve örnekler, ortalama bir alıcı için geçerli olmayan istisnai sonuçlardır ve herkesin aynı veya benzer sonuçları elde edeceğini temsil etme veya garanti etme amacı taşımamaktadır. Her bireyin başarısı kendi geçmişine, adanmışlığına, arzusuna ve motivasyonuna bağlıdır.

Önceki başarı örneklerinin gelecekte de tekrarlanabileceğinin garantisi yoktur. Gelecekteki sonuçlarınızı ve/veya başarınızı garanti edemeyiz. İş dünyasında ve internette, öngöremediğimiz ve elde ettiğiniz sonuçları etkileyebilecek bazı bilinmeyen riskler vardır. Eylemlerinizden biz sorumlu değiliz.

Eylemleriniz en kötü durumda yatırımınızın tamamen kaybedilmesine yol açabilir!